Geschiedenis Drielanden

De "Drielanden"

T. Goossens

VITTEPRAETJE 2002 nr. 3 p. 7-9

Waar lag eigenlijk de kern van de "Drielanden"? Het antwoord op deze vraag is terug te vinden in notarisakten en kadastrale gegevens uit de negentiende eeuw. Rond 1830 wordt het kerngebied ingedeeld bij sectie I van de kadastrale gemeente Ermelo.

Het gaat om de percelen met de nummers 21, 23 en 25 (weiland) en 20, 22, 24, 26 en 27 (hakhout). De weilandpercelen strekken zich uit van zuid naar noord en worden omringd door smalle hakhoutpercelen. Op dat moment is W.J. de Vries de eigenaar. In 1883 wordt het drietal weilanden te koop aangeboden door zijn erfgenamen. De nieuwe eigenaar wordt de heer H.A. Kuijlman, die ook eigenaar is van het huis "de Waterplas". Bij die gelegenheid heet het drietal weilanden "de weilanden van Veldzigt". De naam "Veldzigt" verwijst naar een huis in de gemeente Ermelo. Op een kaart uit 1885 zijn de drie weilanden in nog ongerepte vorm te zien aan de zuidkant van de Weisteeg. Voor de duidelijkheid zijn de kadastrale nummers toegevoegd.

In juli 1887 vindt er een grasverkoop plaats voor H.A. Kuijlman op "de Drie kampjes aan de Weisteeg". In latere jaren gebeurt dit ook steeds in juli. Zo wordt in 1892 de locatie omschreven als "de Drie Kampen van den Heer Kuijlman aan de Weisteeg".

In 1901 zijn de kadastrale nummers 24 t/m 27 bekend als "de voorste kamp aan de Weisteeg van de zoogenaamde drie landen". Het weiland (nummer 25) met de aangrenzende houtpercelen is dus, vanuit de Weisteeg gezien, het eerste (wei- )Iand van het drietal weilanden. Het huis op het tweede weiland krijgt de naam "Drielanden".

 

Op een kaart uit ca. 1962 is de naam "Drielanden" nog steeds de naam van het huis en de directe omgeving. Het huis ligt aan een pad dat al voorkomt op een kaart uit 1928. Het huis en het nabijgelegen pad zijn enkele jaren geleden verdwenen door de aanleg van de wijk "Drielanden" De oude grenzen van de drie weilanden zijn inmiddels weggevaagd.

 

Op een kaart uit 2000 zijn de contouren van dit drietal weilanden aangegeven. Hierbinnen valt een gedeelte van de Bluesdreef aan de noordkant en de gehele Bazuindreef aan de zuidkant.

Bronnen: Notarieel archief Nunspeet; minuten 1883; no 2904 Topografische kaart 1 :25.000; no 371; verkend in 1871 en herzien in 1885 Overveluwsch Weekblad; 2 juli 1887, 28 juni 1890, 4 juli 1891 en 9 juli 1892 Notarieel archief Nunspeet; minuten 1901; no 742 Topografische kaart 1:25.000; no 371; verkend in 1928 Archief gemeentebestuur Ermelo (1913 -1971); no 2416.