Lid Worden

Contributie

De contributie voor het lidmaatschap van Wijkvereniging Drielanden bedraagt € 13,50 per kalenderjaar. Bij een nieuwe aanmelding, op enig moment gedurende het lopende jaar, wordt de volledige contributie voor dat jaar berekend. Nadat u het aanmeldformulier volledig heeft ingevuld en verzonden, nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op. Telefonisch- of per brief aanmelden is ook mogelijk.

Aanmelden

Gebruik dit formulier wanneer u lid wilt worden.

Voorletter(s) en naam,

Email Adres

Aanmelding, adres en telefoon

Om spam te voorkomen, moet u de volgende vraag beantwoorden:

2 + 6 = ?