Wijkvereniging Drielanden, Harderwijk

Aanmelden

Voor € 13,50 per jaar kunt u lid worden van onze Wijkvereniging.

Wilt u zich aanmelden stuurt u dan een e-mail met de volgende gegevens;

Naam
Adres
Postcode en Plaats
Telefoonnummer
E-mailadres

naar onze secretaris : info@wijkverenigingdrielanden.nl

We hopen u van harte als nieuw lid te mogen verwelkomen.