Resultaten / Actiepunten

Resultaten

Graag willen wij u informeren over onze activiteiten voor de wijk Drielanden in Harderwijk. Als wijkvereniging hebben wij ons de afgelopen tijd sterk gemaakt voor o.a.:

 • Trimparcours met 8 Fitnesstoestellen langs het parcours in de wijk Drielanden
 • Plantenbakken rondom het Triasplein
 • 2e kunstgrasveld in de wijk (Omniveld dat gerealiseerd wordt/is naast de Regenboog kerk)
 • Sluiting- en verplaatsing (naar industrieterrein Lorentz) van de z.g. “gedoog parkeerplaats grote vrachtwagens” aan de Drielandendreef
 • Gehele wijk 30km zone (laatste deel Tonselsedreef nrs 1 t/m 113 aangepakt met snelheidsbeperkende maatregelen en afgewaardeerd naar 30km zone).
 • Sportschool in Drielanden (3Landen Sport en Fysio)
 • Ontsluiting van de wijk
 • Inrichting van toekomstige delen van de wijk
 • Het winkelcentrum
 • Het stadspark
 • Buslijn 3
 • Het multifunctioneel speelveld aan het Muziekpad
 • Verkeersveiligheid (veilige oversteekplaatsen voor voetgangers, aanpassing verkeersborden en -tekens, een hekwerk langs Triasgracht en Zwarte Pad, verbreding uitrit P1)
 • Het Multifunctioneel Centrum
 • Inrichting van het grensgebied met de gemeente Ermelo (Groene Zoom)
 • Aankleding van het centrumgebied met bloemen, de z.g. "hanging baskets"
 • Verharding natuurlijk pad tussen Chopindreef en Rappad
 • Verplaatsing brievenbus kruising Drielandendreef/Tonselsedreef/Tubadreef

Door periodiek overleg en directe contacten met de gemeente Harderwijk kunnen wij problemen en wensen van wijkbewoners direct onder de aandacht van de betrokken wethouders of gemeentelijke afdeling brengen.

Actiepunten op korte termijn

 • ​​​Geluidshinder en Fijnstof A28
 • Verkeersveiligheid in de wijk​​​​​​​​​​​​
 • Wijkgerichte Aanpak en Burgerkracht
 • Sportvelden (voor huisvesting van verenigingen)
 • Multifunctioneel Speelveld (kunstgras)

Actiepunten op lange termijn

Een aantal zaken staan zeker op ons verlanglijstje:

 • Jongeren Ontmoetings Plaats (JOP)
 • Multi Functioneel Centrum dat breed bruikbaar is
 • Volkstuintjes
 • Trapveldje in de "Blauwe Long"
 • Ambulante handel nabij Triasplein (Visboer o.i.d.)
 • Spoorwegovergang c.q. tunnel nabij Weisteeg